Dokumenty

Výročné správy (PDF dokument) o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. vypracované v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.


Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018 a Účtovná závierka za rok 2018

Výročná správa za rok 2019 a Účtovná závierka za rok 2019

Výročná správa za rok 2020 a Účtovná závierka za rok 2020

Výročná správa za rok 2021