Partneri

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate.


Mesto Banská Bystrica je zakladateľom našej neziskovej organizácie a dôležitým partnerom, vďaka ktorému môžeme fungovať. Ďakujeme.


WebSupport je najväčším poskytovateľom webhostingových služieb a registrátorom domén na Slovensku.

Ďakujeme Vám za bezplatné poskytnutie webhostingu, čoho si veľmi ceníme.