Projekt ‘Aplikácia sociálnych inovácií a rozvoj sociálneho podniku’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Naša adresa

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.
Magurská 16
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Projekty
Kontaktujte nás

Birdline © {{Y}}. All Rights Reserved.