Skip to content Skip to footer

Zverejňovanie

Zverejňovanie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvy

Dátum zverejnenia:Číslo zmluvy:Zmluvná strana:Popis plnenia:*Suma spolu:
29.12.2017USVRK-ZM-001_2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republikydotácia od MV SR - podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity2000,00€
22.01.2018Dohoda č. 18/26/52a5 dobrovoľnícka formaÚPSVR Banská Bystricavykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby DS 9
01.02.2018Zmluva úrazové poistenie 1Komunálna poisťovňa, a.s.úrazové poistenie pre 13 osôb z DS 986,32€
15.02.2018Zmluva úrazové poistenie 2Komunálna poisťovňa, a.s.úrazové poistenie pre 3 osoby z DS 919,92€
22.02.2018Zmluva č. 315/2018/OSV-SKIMesto Banská Bystricazabezpečenie udržateľnosti činnosti podniku29118,00€
26.02.2018Dohoda č. 18/26/054/3 zapracovanie ÚPSVR Banská Bystricazapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov
27.02.2018Dodatok č. 2 k zmluve s Mestom BBMesto Banská Bystricavykonávanie verejnoprospešných prác na majetku Mesta Banská Bystrica
31.05.2018Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a POLIVONEC SK, s.r.o., Banská Bystricazabezpečenie BOZP a PO25,00 €
29.5.2018Dohoda číslo 18/26/52A/82ÚPSVR Banská Bystricavykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby DS 10
31.5.2018Úrazové poistenie DS 10Komunálna poisťovňa, a.s.úrazové poistenie pre 8 osôb DS 1053,12€
20.7.2018Dohoda č. 18/26/50j/18ÚPSVR Banská BystricaPodpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
23.7.2018Dohoda číslo 18/26/054/42ÚPSVR Banská BystricaSlužby zamestnanosti v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu"
25.7.2018Dohoda číslo 18/26/52A/114ÚPSVR Banská Bystricavykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby DS 11
31.7.2018Úrazové poistenie 5190042992Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 2 osoby DS1113,28€
14.8.2018Úrazové poistenie 5190042993Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 1 osoba DS116,64€
23.8.2018Dohoda č. 18/26/50j/19ÚPSVR Banská BystricaPodpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
4.10.2018Zmluva o dieloRealbyt s.r.o.Zimná údržba komunikácií570€/mesiac
12.10.2018Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraJUDr. Ján Bartánus, advokátDohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
9.11.2018Zmluva o dieloREALBYT PLUS s.r.oZimná údržba komunikácie504,34€/mesiac
26.11.2018Dohoda 18_26_054_80ÚPSVR Banská Bystricazapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov
30.11.2018Zmluva o dieloREALBYT s.r.o.Zimná údržba komunikácie82,25€/mesiac
30.11.2018Zmluva o dieloREALBYT s.r.o.Zimná údržba komunikácie134,97€/mesiac
11.12.2018DOHODA číslo 18_26_52A_159ÚPSVR Banská Bystricavykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby DS 12
15.12.2018Zmluva o dieloREALBYT s.r.o.Zimná údržba komunikácie26,73€/mesiac
18.12.2018ZMLUVA číslo 02_2018Ing. Oľga Ciliková, PhD.poskytnutie audítorských služieb800€
19.12.2018Úrazové poistenie DS12 8UoZKomunálna poisťovňaúrazové poistenie 8 osôb DS1253,12€
19.12.2018Úrazové poistenie 5190043001Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 1 osoby DS126,64€
23.1.2019DOHODA číslo 19_26_054_9ÚPSVR Banská BystricaSlužby zamestnanosti v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu"
31.1.2019Úrazové poistenie 5190046655Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 1 osoby DS126,64€
28.3.2019Dohoda číslo 19_26_50j_09ÚPSVR Banská BystricaPodpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
29.3.2019Zmluva č. 1069_2019_OSV-SKIMesto Banská Bystricazabezpečenie udržateľnosti činnosti podniku43000,00 €
30.4.2019Zmluva o realizácii projektu č. T4_2019_011Karpatská nadáciaPoskytnutie malého grantudo 12872,00 €
30.4.2019Zmluva o spolupráci č. 30/2019Záhradnícke a rekreačné službyVerejnoprospešné práce na území Mesta,so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia
16.5.2019Dohoda č. 19_26_50j_15ÚPSVR Banská BystricaPodpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
18.6.2019Dohoda č. 19_26_051_67ÚPSVR Banská BystricaAbsolventská prax
19.6.2019Dohoda číslo 19_26_52A_60ÚPSVR Banská Bystricavykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby DS 13
28.6.2019Úrazové poistenie 5190048871Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 5 osôb DS1333,20€
29.7.2019DODATOK č.3 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. 1220_2016_PS-UMKMesto Banská Bystricavykonávanie verejnoprospešných prác na majetku Mesta Banská Bystrica
8.8.2019ZMLUVA o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunityMinisterstvo vnútra Slovenskej republikydotácia od MV SR - podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity5000,00 €
16.9.2019Dohoda číslo 19_26_52A_93ÚPSVR Banská Bystricavykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby DS 14
30.9.2019Úrazové poistenie 5190048875Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 3 osôb DS1419,92€
21.11.2019Zmluva o dielo REALBYT s.r.o.Zimná údržba komunikácie82,25€
21.11.2019Zmluva o dieloREALBYT s.r.o.Zimná údržba komunikácie570,00€
21.11.2019Zmluva o dieloREALBYT s.r.o.Zimná údržba komunikácie26,73€
21.11.2019Zmluva o dieloREALBYT s.r.o.Zimná údržba komunikácie134,97€
11.12.2019Dohoda číslo: 19/26/054/65ÚPSVR Banská Bystricaprojekt "Pomôž svojej obci" 4 UoZ
2.1.2020Úrazové poistenieKomunálna poisťovňaúrazové poistenie 4 osoby - AC48,00€
2.1.2020Zmluva o podnájme nebytových priestorovMúzeum Slovenského národného povstaniaPodnájom nebytových priestorov na r. 2020
21.1.2020Dohoda číslo: 20/26/054/5ÚPSVR Banská Bystricaprojekt "Pomôž svojej obci" 2 UoZ
29.1.2020Dohoda číslo 20_26_53G_5ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (2osoby)
31.1.2020Úrazové poistenie 5190048885Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 1 osoba - AC12,00€
25.2.2020Dodatok č. 1 k dohode číslo 20_26_53G_5ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (2osoby)
25.3.2020Dohoda číslo 20_26_054_62ÚPSVR Banská BystricaSlužby zamestnanosti v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu" 2UoZ
6.4.2020Dohoda číslo 20_26_53G_9ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (3osoby)
20.4.2020Dohoda číslo 20/26/53G/15ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (5osôb)
2.7.2020Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1057/2020/PS-UMKMesto Banská BystricaFinančný príspevok na rok 202030000,00€
6.8.2020Dohoda číslo 20_26_054_76ÚPSVR Banská Bystricavykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby DS 15
24.8.2020Dohoda číslo 20_26_054_86ÚPSVR Banská BystricaSlužby zamestnanosti v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu" 1UoZ
28.8.2020Úrazové poistenie 5190051450Komunálna poisťovňaúrazové poistenie 2 osoby - DS 1512,00 €
11.9.2020Dohoda číslo: 20/26/53G/26ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (2osoby)
19.10.2020Zmluva o dielo VB a NP Pieninská 29REALBYT s.r.o.zimná údržba570 €/mesiac
16.12.2020Dohoda č. 20/26/010/8ÚPSVR Banská Bystricaaktivačná činnosť §10
16.12.2020Dohoda č. 20/26/012/4ÚPSVR Banská Bystricaaktivačná činnosť §12
29.12.2020Zmluva číslo 1997_2020_PS_ESM o nájme nebytových priestorovMesto Banská BystricaNájom nebytových priestorov
18.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1997/2020/PS-ESMMesto Banská BystricaDodatok k nájmu nebytových priestorov
28.1.2021Zmluva o poskytnutí príspevku č. 109_2021_PS-UMKMesto Banská BystricaFinančný príspevok na rok 202130000,00€
7.4.2021Dohoda číslo:21/26/G/5ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (11osôb)
26.4.2021Zmluva o dieloObec Slovenská ĽupčaKosenie obecného cintorína
3.5.2021Zmluva o dieloBYTHOS s.r.o.Kosenie areálu bytového domu
6.5.2021ZMLUVA o poskytovaní audítroských služieb číslo 07/2020Ing. Oľga Ciliková, PhDposkytnutie audítorských služieb900,00€
7.5.2021Zmluva o dieloŽidovská náboženská obec Banská BystricaKosenie židovského cintorína
12.5.2021Návrh poistnej zmluvy č. 443 9007620Komunálna poisťovňaPoistenie zodpovednosti za škodu286,90 €
14.5.2021Zmluva o spolupráci č. 7_2021Záhradnícke a rekreačné službyKosenie cintorínov a MŠ v BB34900,00€
30.6.2021Dohoda číslo 21/26/53G/20ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (3osoby)
25.8.2021Dohoda čísla: 21/26/53G/28ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (4osoby)
11.10.2021Dohoda č. 21/26/53G/34ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (1osoba)
12.10.2021Dohoda č. 21/26/53G/35ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (3osoby)
22.10.2021Zmluva o realizácii projektu č. T4-2021-059Karpatska nadáciaPoskytnutie malého grantu14970,00€
26.11.2021Zmluva o dieloREALBYT s.r.o.Zimná údržby 2021/22630,00€/mes.
15.12.2021DOHODA č. 21/26/010/18ÚPSVR Banská BystricaOrganizátor dobrovoľníckej činnosti §10
15.12.2021DOHODA č. 21/26/012/27ÚPSVR Banská BystricaOrganizátor dobrovoľníckej činnosti §12
16.12.2021DOHODA číslo: 21/26/53G/37ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (1osoba)
16.12.2021Zmluva číslo 2337/2021/PS-ESM o nájme nebytových priestorovMesto Banská BystricaNájom nebytových priestorov
25.1.2022Zmluva o poskytnutí príspevku č. 198/2022/PS-UMKMesto Banská BystricaFinančný príspevok na rok 202230000,00€
9.3.2022Dohoda číslo 22/26/53G/12ÚPSVR Banská BystricaPoskytnutie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku (13osôb)
10.3.2022Rámcová servisná zmluvaŽidovská náboženská obec Banská BystricaÚdržba objektov a prislúchajúcich areálov
29.3.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 4/2022Záhradnícke a rekreačné službyKosenie cintorínov a MŠ v BB47936,90€
30.3.2022Zmluva o dieloObec Slovenská ĽupčaKosenie obecného cintorína

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Faktúry

Dátum zverejnenia:Číslo faktúry:Dodávateľ:Popis plnenia:*Suma spolu:
05.01.20181800023Goset BB s.r.o.kancelárske potreby DS 8103,25 €
11.01.20181144390211Martinus, s.r.o.odborná literatúra0,00 €
16.01.20189918130Agentúra JASPIS s.r.o.rekvalifikačný kurz179,00 €
16.01.20182220001558Ing. Dušan Čanky - GUMEX Slovakiaventil vyosený16,50 €
17.01.2018180065Ing. Dušan Čanky - GUMEX Slovakiaventil vyosený0,00 €
01.02.20185439576293Orange Slovensko, a.s.internet15,98 €
01.02.20185439587132Orange Slovensko, a.s.mobilné služby32,16 €
07.02.201820180315BESTAFE s.r.o.osobné ochranné pracovné pomôcky DS 9369,40 €
07.02.20182018/64MUDr. Cipciarová Dianavstupné lekárske prehliadky DS 9195,00 €
15.02.20182018/65MUDr. Cipciarová Dianavstupné lekárske prehliadky DS 9 doplnenie45,00 €
21.02.20182021800050REMPO, s.r.o.osobné ochranné pracovné pomôcky DS 9 doplnenie59,00 €
01.03.20185444041055Orange Slovensko, a.s.mobilné služby32,04 €
01.03.20185444030108Orange Slovensko, a.s.internet5,48 €
08.03.201820180666BESTAFE s.r.o.pracovné oblečenie a ochranné prostriedky - ZAPR 1147,48 €
08.03.201820180667BESTAFE s.r.o.pracovné oblečenie a ochranné prostriedky - DS 9129,10 €
09.03.20183018340509DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky694,25 €
09.03.20181019318FARBY SABRspotrebný materiál DS 9228,66 €
13.03.20181800098Goset BB s.r.o.kancelárske potreby DS 932,37 €
15.03.2018182186KAMIKO - HYGIENE s.r.o.hygienické potreby DS 960,31 €
20.03.20181206201831PAH s.r.o.spotrebný materiál DS 992,26 €
20.03.20181207201831PAH s.r.o.pracovné náradie DS 965.50 €
22.03.20181802187KAMIKO - HYGIENE s.r.o.hygienické potreby – ZAPR 115,59 €
29.03.20185448491562Orange Slovensko, a.s.mobilné služby31,44 €
29.03.20185448481501Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
03.04.20182018/76MUDr. Cipciarová Dianavstupné lekárske prehliadky - odborní poradcovia NEET45,00 €
04.04.2018201806Ing. Oľga Cilíková, PhD.audit účtovnej závierky800,00 €
09.04.20181026718FARBY SABRnáterivá DS 9311,06 €
09.04.20181800144Goset BB s.r.o.kancelárske potreby DS 946.90 €
11.04.201820180970BESTAFE s.r.o.pracovné oblečenie a ochranné prostriedky - ZAPR 1109,54€
12.04.201830180039La-Garden s.r.o.spotrebný materiál DS 9208,50 €
17.04.20181770201831PAH s.r.o.náradie DS940,56 €
18.04.20181803127KAMIKO - HYGIENE s.r.o.hygienické potreby DS 946,18 €
18.04.20182018088Pontis n.o.administratívny poplatok 2 licencie55,02 €
24.04.2018VF2018017Ivan Kmeť - SILVACO - IKAkrovinorez - ZAPR 1 náradie329,00 €
01.05.20185452936534Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
01.05.20185452947085Orange Slovensko, a.s.mobilné služby31,36 €
14.5.2018VF2018029Ivan Kmeť - SILVACO - IKAkrovinorez - ZAPR 1 náradie312 €
16.5.20181041918FARBY SABRnáterivá DS 9342,66 €
24.5.20181804200KAMIKO - HYGIENE s.r.o.hygienické potreby DS 949,64 €
25.5.20181800195Goset BB s.r.o.kancelárske potreby DS 945 €
28.5.20182721201831PAH s.r.o.náradie DS9221,80 €
30.5.2018FV2018039Ivan Kmeť - SILVACO - IKAfúrik a sekera - ZAPR 1 náradie92 €
31.5.20183018340967DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky946,49 €
1.6.20185457399584Orange Slovensko, a.s.mobilné služby31,14 €
1.6.20185457389413Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
1.6.20182018/85MUDr. Cipciarová Dianavstupné lekárske prehliadky DS 10120 €
6.6.201840/2018Ing. Ľuboš Augustín Platan-plusvýchova a vzdelávanie v oblasti BOZP - obsluha krovinorezu 3 osoby216 €
6.6.201841/2018Ing. Ľuboš Augustín Platan-plusvýchova a vzdelávanie v oblasti BOZP - obsluha krovinorezu 1 osoba72 €
7.6.201818VF00999Pracovné odevy ZIKO s.r.oOOPP DS 928,91 €
8.6.2018201802230ROTA plus s.r.o.pracovné oblečenie a ochranné prostriedky - DS 10296,82 €
15.6.20181800236Goset BBDS 9 - Kancelárske potreby45,40 €
25.6.2018VF2018054Ivan Kmeť - SILVACO - IKAZAPRACOVANIE - spotebny material204,50 €
26.6.20183412201831PAH s.r.o.DS9 - Spotrebný materiál134,21 €
27.6.20183413201831PAH s.r.o.DS9 - pracovné náradie86,72 €
27.06.20181055518FarbysabrDS náterivá285,32 €
27.6.2018180102857ROTA plus s.r.o.DS10 - OOPP117,40 €
27.06.2018180200113ROTA plus s.r.o.DS 10 - OOPP-117,40 €
28.6.201860000486Pardon - BB, s.r.o.Inzerát7,40 €
02.07.20182018022301ROTA plus s.r.o.DS 10 -OOPP179,42 €
02.07.20185461844245Orange Slovensko, a.s.mobilné služby32,34 €
02.07.20185461834081Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
9.7.20181800267Goset BB s.r.o.DS9 - kancelárske potreby43,50 €
16.07.20181805902KAMIKO - HYGIENIE s.r.o.DS 10 - hygien. potreby11,24 €
16.7.20181805901KAMIKO - HYGIENIE s.r.o.DS 9 - hygien. potreby29,99 €
18.7.2018VF2018063Ivan Kmeť - SILVACO - IKAZAPRACOVANIE - spotrebný materiál201,20 €
19.7.20182021800171REMPO, s.r.o.DS 10 - OOPP14,90 €
23.7.201839332201831PAH s.r.o.DS9 - pracovné náradie36,98 €
23.7.20183931201831PAH s.r.o.DS9 - spotrebný materiál47,22 €
27.7.20182018/96MUDr. Cipciarová Dianavstupné lekárske prehliadky 5 zamestnancov75 €
30.7.20181066118FarbysabrDS9 - náterivá339,08 €
30.7.20181066218FarbysabrDS9 - spotrebný materiál67,12 €
30.7.20181066318FarbysabrDS10 - náterivá97,07 €
1.8.20185466294631Orange Slovensko, a.s.mobilné služby31,38 €
1.8.20185466285098Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
1.8.20182018/99MUDr. Cipciarová Dianavstupné lekárske prehliadky 2 zamestnanci30 €
6.8.20183018341436DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky924,30 €
8.8.20181018162410WebSupportdoména11,94 €
15.8.20182018/100MUDr. Cipciarová Dianavstupná lekárska prehliadky 1 zamestnanec15 €
15.8.20181800293Goset BB s.r.o.DS10 - kancelárske potreby30 €
20.8.2018VF2018070Ivan Kmeť - SILVACO - IKAZAPRACOVANIE - spotrebný materiál211,60 €
21.8.20184602201831PAH s.r.o.DS10 - spotrebný materiál35,22 €
21.8.20184601201831PAH s.r.o.DS10 - náradie38,28 €
21.8.20181074318FarbysabrDS10 - náterivá155,58 €
24.8.2018201803319ROTA plus s.r.o.DS11 - OOPP46,09 €
30.8.20182018/101MUDr. Cipciarová Dianavstupná lekárska prehliadky 1 zamestnanec15 €
31.8.2018180100973ŠKOLBOZ SK s.r.o.§54 - OOPP75,42 €
1.9.20185470743412Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
1.9.20185470752938Orange Slovensko, a.s.mobilné služby31,38 €
3.9.20182018/102MUDr. Cipciarová Dianavstupná lekárska prehliadky 2 zamestnanci30 €
10.9.20182018/107MUDr. Cipciarová Dianavstupná lekárska prehliadka 1 zamestnanec15 €
10.9.20181088518FarbysabrDS 10 - náterivá149,90 €
14.9.20181800338Goset BB s.r.o.Kancelárske pobreby - projekt NEET498,73 €
14.9.201820180011Eva RácováFotografické služby150 €
17.9.2018VF1-0170/2018COLORgrafik, srpol. s r.o.Roll Up komplet162,88 €
17.9.20181088618FarbysabrDS11 - náterivá81,72 €
20.9.2018201803730ROTA plus s.r.o.DS11 - OOPP90,31 €
24.9.2018VF2018082Ivan Kmeť - SILVACO - IKAServis krovinorezov84 €
24.9.2018180013Marta Ďuricová JEDÁLEŇ R-MNEET projekt - občerstvenie320 €
27.9.20180202018GB s.r.o.Grafické práce241 €
28.9.20182018058COPIA, s.r.o.pečiatky58,15 €
28.9.20183018341735DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky1 848,60 €
28.9.2018218091242LIVONEC SK, s.r.o.školenie OPP a BOZP 6 - 9/2018163,20 €
28.9.201830/2018Radoslav SlobodaModerovanie podujatia150 €
2.10.20185475269027Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
2.10.20185475278797Orange Slovensko, a.s.mobilné služby32,65 €
16.10.2018VF2018090Ivan Kmeť - SILVACO-IKAodhŕňač na sneh 2ks55,98 €
18.10.201818FV103776GREENSHOP, s.r.o.Nadstavec na krovinorez - kovová kefa na čistenie dlažby36,15 €
24.10.20185889201831PAH s.r.o.DS10 - náradie53,87 €
24.10.20185890201831PAH s.r.o.struna do kosačky11,28 €
31.10.2018180101279ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS11 - OOPP64,77 €
31.10.2018180101280ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS10 - OOPP64,77 €
1.11.20185479766594Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
1.11.20185479776108Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,84 €
12.11.201820180341PREDOS - BB, s.r.o.Fréza snežná 2ks1798 €
14.11.20181105318farbysabrDS11 - spotr. materiál33,67 €
16.11.20181809794KAMIKO-HYGIENE s.r.o.DS10 - hygien. potreby7,52 €
16.11.20181809795KAMIKO-HYGIENE s.r.o.DS11 - hygien. potreby22,56 €
16.11.201818FV103990GREENSHOP, s.r.o.Nadstavec na krovinorez - kovová kefa na čistenie dlažby69,24 €
16.11.20181105418farbysabrDS10 - sport. materiál81 €
23.11.201818105834ROTA plus s.r.o.DS11 - OOPP84,45 €
30.11.20182018/223MUDr. Cipciarová DianaZapr.2 - vstupná zdrav. prehliadka 1UoZ15 €
2.12.20185484290448Orange Slovensko, a.s.mobilné služby31,90 €
2.12.20185484280317Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
5.12.20181930793419Orange Slovensko, a.s.Huawei Y6 2018 blue41,50 €
5.12.20181930793525Orange Slovensko, a.s.Huawei Y6 2018 blue41,50 €
5.12.20181930793586Orange Slovensko, a.s.Huawei P20 lite pink50 €
18.12.2018180101627ŠKOLBOZ SK s.r.o.Zapr.2 - OOPP53,72 €
18.12.2018218091870LIVONEC SK, s.r.o.zabezpečenie OPP a BTS 4/4 201890 €
19.12.20181800492Goset BB s.r.o.kancel. potreby12,50 €
19.12.2018180106762ROTA plus s.r.o.Zapr.2 - OOPP120,34 €
20.12.20182018/228MUDr. Cipciarová DianaDS12 - vstupná zdrav. prehliadka 9UoZ135 €
2.1.20195488872738Orange Slovensko, a.s.mobilné služby29,66 €
2.1.20195488891101Orange Slovensko, a.s.mobilné služby29,66 €
2.1.20195488819551Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
2.1.20195488829549Orange Slovensko, a.s.mobilné služby41,56 €
2.1.20193091340005DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky1 848,60 €
2.1.20192018/229MUDr. Cipciarová Dianavstupná zdravotná prehliadka - zamestnanec15 €
7.1.20191900007OPIDEKOR, s.r.o.lipové drevo21,87 €
7.1.2019FV2019001Ivan Kmeť - SILVACO-IKARozmetač49,99 €
7.1.2019FV2019002Ivan Kmeť - SILVACO-IKAOdhŕňač na sneh, HECHT55,98 €
16.1.201910007/19farbysabrspotrebný materiál37,28 €
16.1.201910008/19farbysabrspotrebný materiál61,68 €
22.01.2019190100112ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS 12 - osobné ochranné pracovné prostriedky153,58 €
22.1.2019190100336ROTA plus s.r.o.osobné ochranné pracovné prostriedky33,24 €
25.1.201920190021JUDr. Ján Bartánus, advokátprávne služby250 €
1.2.20195493429050Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15 €
1.2.20195493450067Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15€
1.2.20195493383037Orange Slovensko, a.s.mobilné služby29,98 €
1.2.20195493373045Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
1.2.20192019/06MUDr. Cipciarová DianaDS12 - vstupná zdravotná prehliadka 1 osoba15 €
11.2.20192019/07MUDr. Cipciarová Dianavstupná zdravotná prehliadka zamestnanec15 €
20.2.2019190100257ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS12 - OOPP39,75 €
26.2.2019190100986ROTA plus s.r.o.§54 - OOPP66,19 €
26.2.2019190100987ROTA plus s.r.o.§54 - OOPP187,17 €
26.2.2019190100988ROTA plus s.r.o.DS12 - OOPP30,48 €
26.2.20191900054Goset BB s.r.o.toner21,50 €
26.2.20191900053Goset BB s.r.o.DS12 - kancel. potreby37 €
1.3.20195497993841Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15 €
1.3.20195498014612Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15 €
1.3.20195497947406Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
1.3.20195497938297Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
11.3.20191109201931PAH s.r.o.DS12 - náradie148,70 €
14.3.2019FV2019012Ivan Kmeť - SILVACO-IKAZapr.2 - spotreb. materiál82,70 €
22.3.20191902497KAMIKO-HYGIENE s.r.o.Zapr.2 - hygien. potreby7,74 €
22.3.20191902501KAMIKO-HYGIENE s.r.o.DS12 - hygien. potreby21,31 €
29.3.20195502568295Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15 €
29.3.20195502589451Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15 €
29.3.20195502522620Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
29.3.20195502513267Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
29.3.2019219090306LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS 1-3/1990€
1.4.20192019/17MUDr. Cipciarová Dianavstupná zdravotná priehliadka §50j)315€
5.4.2019201908Ing. Oľga Cilíková, PhD.overenie účtovnej závierky 2018800 €
9.4.20193091340753DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky1848,60 €
9.4.2019201901544ROTA plus s.r.o.ZAPR 2 - OOPP60,84 €
10.4.20191790201931PAH s.r.o.DS12 - spotr. materiál58,54 €
16.4.20191900142Goset BB s.r.o.DS 12 - kancelárske potreby44,40 €
18.4.201910275/19farby sabrDS 12 - náterivá169,69 €
18.4.2019FV2019024Ivan Kmeť - SILVACO-IKAZAPR 2 - spotreb.mat.210,00 €
26.4.2019219090379LIVONEC SK s.r.o.školenie OPP a BOZP43,20 €
2.5.20195507157373Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.5.20195507178438Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.5.20195507111822Orange Slovenko, a.s.mobilné služby30,06 €
2.5.20195507101351Orange Slovensko, a.s.sinternet10,49 €
2.5.20192208201931PAH s.r.o.spotrebný materiál55,58 €
9.5.201910335/19farby sabrDS 12 - náterivá188,63 €
14.5.2019FV2019032Ivan Kmeť - SILVACO-IKAopravy - servis32,80 €
31.5.20192860201931PAH s.r.o.spotrebný materiál78,54 €
2.6.20195511744100Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.6.20195511765573Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.6.20195511699050Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
2.6.20195511689210Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
4.6.20192019/26MUDr. Cipciarová Dianavstupná zdravotná priehliadka §50j)445,00 €
13.6.201910463/19farby sabrDS 12 - spotreb.mat.74,00 €
28.6.2019219090768LIVONEC SK, s.r.o.školenie OPP a BOZP43,20 €
28.6.2019219090735LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS 4-6/1990,00 €
28.6.201920190249PREDOS - BB, s.r.o.záhradná technika, náradie a spot.mat.4468,50 €
1.7.20192019/34MUDr. Cipciarová DianaDS 13 - vstupná zdravotná priehliadka75,00 €
2.7.20195516345534Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.7.20195516367365Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.7.20195516300750Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,10 €
2.7.20195516291040Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
11.7.20193091341370DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2360,05 €
17.7.2019201903366ROTA plus s.r.o.DS 13 - OOPP131,90 €
17.7.2019201903554ROTA plus s.r.o.OOPP31,38 €
2.8.20195520970966Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.8.20195520992405Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.8.20195520926727Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
2.8.20195520916648Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
8.8.20191019180500WebSupport, s.r.o.doména11,94 €
14.8.20191019180500WebSupport, s.r.o.hosting35,92 €
14.8.2019190101049ROTA plus s.r.o.DS 13 - OOPP57,95 €
19.8.201910698/19farby sabrnáterivá170,12 €
20.8.2019190101050ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP66,82 €
22.8.20191900265Goset BB s.r.o.ACFS kancelár.potreby398,47 €
2.9.20195525601648Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.9.20195525622699Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.9.20195525556206Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
2.9.20195525546635Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
6.9.20191900278Goset BB s.r.o.DS 13 - kancel. potreby16,56
15.9.201910802/19farby sabrDS 13 - náterivá157,55 €
16.9.2019201919Green Foundation, nadáciapoplatok za seminár100,00 €
25.9.20191919275Vladislav Vana WELD - EXPERTACFS OOPP51,00 €
30.9.2019219091074LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS 7-9/1990,00 €
1.10.20192019/51MUDr. Cipciarová DianaDS 14 - vstup. lekárska prehliadka45,00 €
3.10.20195530258185Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
3.10.20195530237645Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
3.10.20195530192490Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
3.10.20195530183052Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
11.10.2019190101338ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS 14 - OOPP92,11 €
11.10.201910891/19farby sabrDS 13 - náterivá138,08 €
16.10.20193091341995DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky1966,71 €
2.11.20195534915110Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.11.20195534893707Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.11.20195534839791Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
2.11.20195534850097Orange Slovensko, a.s.mobilné služby29,22 €
8.11.2019190101539ŠKOLBOZ SK s.r.o.ACF projekt - OOPP38,55 €
8.11.2019190101540ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS 14 - OOPP23,57 €
8.11.2019190101541ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS 13 - OOPP66,54 €
14.11.20190172019GB s.r.o.Kariérové poradestvo - ACF projekt1220,00 €
26.11.201920190433PREDOS - BB, s.r.o.SD 13 - náradie56,00 €
26.11.2019101412019COLORgrafik, spol. s r.o.ACF Proejekt - Roll-Up100,00 €
27.11.20191900371Goset BB s.r.o.DS 14 - kancel. potreby28,10 €
27.11.20191910767Kamiko - Hygiene s.r.o.DS 14 - hygien. potreby17,20 €
27.11.201920190434PREDOS - BB, s.r.o.DS 14 - náradie56,00 €
27.11.20191910765Kamiko - Hygiene s.r.o.DS 13 - hygien. potreby17,20 €
2.12.20195539544305Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.12.20195539564697Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.12.20195539500738Orange Slovensko, a.s.mobilné služby31,30 €
2.12.20195539491064Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
2.12.201920190445PREDOS - BB, s.r.o.Olej10,00 €
17.12.2019219091734LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS 10-12/1990,00 €
20.12.20192019149IGONDA s.r.o.Grafické práce250,00 €
23.12.20193091342482DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2360,05 €
27.12.201925/2019Mgr. Zuzana SzabóováTréning komunikácie a motivácie - ACF Projekt800,00 €
2.1.20205544220287Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.1.20205544240663Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.1.20205544176900Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
2.1.20205544167859Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
9.1.2020200100021ŠKOLBOZ SK s.r.o.PSO AC1 - OOPP165,79 €
9.1.2020200100022ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP33,27 €
17.1.20202000011Goset BB s.r.o.DS 14 - kancelárske potreby34,10 €
20.1.2020178202031PAH s.r.o.DS 14 - spotr. materiál70,73 €
1.2.20205548916870Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.2.20205548938478Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.2.20205548874778Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
1.2.20205548865495Orange Slovensko, a.s.internet10,49 €
19.2.2020732202031PAH s.r.o.DS 14 - náradie54,62 €
1.3.20205553654901Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.3.20205553634687Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.3.20205553591895Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
1.3.20205553583743Orange Slovensko, a.s.inernet10,98 €
11.3.20200362020Muzeum SNPnájomné 1/2020277,59 €
12.3.20201153202031PAH s.r.o.PSO AC1 - náradie49,03 €
12.3.20201157202031PAH s.r.o.DS 14 - náradie32,69 €
12.3.20201160202031PAH s.r.o.PSO AC2 - náradie16,34 €
13.3.202020200125WASCO - družstvoDS 14 - OOPP18,60 €
13.3.202020200126WASCO - družstvoPSO AC1 - OOPP9,30 €
13.3.202020200127WASCO - družstvoPSO AC2 - OOPP9,30 €
13.3.202020200128WASCO - družstvoOOPP55,80 €
30.3.20205558368594Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
30.3.20205558388914Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
30.3.20205558326842Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
30.3.20205558317449Orange Slovensko, a.s.internet10,98 €
31.3.2020220090383LOVINEC SK, s.r.o.OPP a BTS 1-3/202090,00 €
6.4.20204020200089COPY PRINT GROUP, a.s.tlačiareň494,00 €
16.4.202020201487UNIA SPECIAL s.r.o.náradie17,34 €
20.4.20202000135Goset BB s.r.o.§54 - kancel. potreby53,00 €
21.4.20203200421020Pharmacy, spol. s r.odezinfekcia44,98 €
24.4.2020200100688ŠKOLBOZ SK s.r.o.§54-OOPP73,62 €
29.4.20202000151Goset BB s.r.o.ACF - kancel. potreby168,00 €
30.4.20205563091636Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
30.4.20205563113191Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
30.4.20205563050666Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
30.4.20205563041903Orange Slovensko, a.s.internet10,98 €
14.5.2020200100609Kovotyp s.r.o.kovová kartotéka126,00 €
1.6.20205567796467Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.6.20205567776173Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.6.20205567734349Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
1.6.20205567724715Orange Slovensko, a.s.internet10,98 €
2.6.20200422020Múzeum SNPnájomné 2-5/2020511,12 €
22.6.2020202008Ing. Oľga Ciliková, PhD.overenie účtovnej závierky 2019900,00 €
25.6.20203020964451DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2360,05 €
29.6.20202101205199TandJ Invest s.r.o.toner 3ks119,60 €
30.6.2020220090856LIVONEC SK, r.s.o.OPP a BTS 4-6/2020133,20 €
1.7.20202020/25MUDr. Cipciarová Dianavstupná zdravotná prehliadka - 4 zamestnanci60,00 €
2.7.20205572441596Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.7.20205572461246Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
2.7.20205572399812Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
2.7.20205572391307Orange Slovensko, a.s.internet10,98 €
8.7.202020200332PREDOS - BB, s.r.o.silon na kosenie199,80 €
10.7.202020200335PREDOS - BB, s.r.o.traktor MTD CC LT2 NR921699,90 €
10.7.202020200336PREDOS - BB, s.r.o.kosačka bb. FD2H + RZS701570,00 €
11.7.202052/20PREDOS - BB, s.r.o.servis traktora200,00 €
13.7.2020200642A.M.A. Slovakia s.r.o.kefa na krovinorez145,05 €
16.7.20202000244Goset BB s.r.o.kancelárske potreby102,30 €
1.8.20205577209563Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.8.20205577148443Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,99 €
1.8.20205577189560Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,00 €
1.8.20205577139070Orange Slovensko, a.s.internet10,98 €
6.8.2020120164192WebSupportThe Hosting40,50 €
6.8.202020FV103258GREENSHOP, s.r.o.nadstavec pre krovinorezy202,74 €
10.8.202058/20PREDOS - BB, s.r.o.oprava a údržba krovinorezov138,00 €
24.8.2020200739A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.nadstavec pre krovinorezy166,92 €
25.8.2020120177588WebSupportdoména11,94 €
25.8.2020200766A.M.A. Slovakia s.r.o.adaptér6,00 €
25.8.202020202803ABZ Trion s.r.o.guma na rúška18,14 €
27.8.20202020001182Dol-Kre-4you s.r.o.rúška + dezinfekcia100,73 €
1.9.20205581948952Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.9.20205581967801Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.9.20205581907879Orange Slovensko, a.s.mobilné služby34,31 €
1.9.20205581898138Orange Slovensko, a.s.internet15,98 €
1.9.2020120182303WebSupportobnova domény23,94 €
3.9.2020200101878ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP28,24 €
3.9.2020MEDIKAL PK s.r.o.DS15- Vstupná ZP10,00 €
8.9.20200772020Múzeum SNPNájomné 6-7/2020288,70 €
9.9.2020202036845Soft-Tech, s.r.o.toner84,37 €
10.9.20206110707254NAY a.s.digitálny teplomer 2ks59,80 €
16.9.2020200101879ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS15 - OOPP59.00 €
16.9.2020200101880ŠKOLBOZ SK s.r.o.§54-OOPP71,84 €
21.9.202020200002COAP o.z.školenie930,00 €
23.9.20202020/57PEDIATRIA SH s.r.o.DS15-Vstupná ZP10,00 €
30.9.2020202009008REBUS-reklama, s.r.o.potlač tričiek108,12 €
30.9.2020220091279LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS za 7-9/2020 + školenie133,20 €
1.10.20205586635571Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.10.20205586654896Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.10.20205586594165Orange Slovensko, a.s.mobilné služby34,00 €
1.10.20205586586056Orange Slovensko, a.s.internet15,98 €
13.10.20209370446Damedis, s.r.o.toner 4ks322,20 €
14.10.2020200102338ŠKOLBOZ SK s.r.o.§54 - OOPP71,31 €
16.10.20202000352Goset BB s.r.o.§54 - kancelárske potreby70,90 €
20.10.2020202891Dol-Kre-4you s.r.o.jednorázové rúška46,25 €
22.10.20209370469DAMEDIS, s.r.o.toner67,44 €
29.10.20203020989628DOX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2360,05 €
1.11.20205591308021Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.11.20205591288470Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.11.20205591248977Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,00 €
1.11.20205591239373Orange Slovensko, a.s.internet7,03 €
10.11.20202029012773STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o.gumičky40,75 €
19.11.20201402020Múzeum SNPnájomné 8-10/2020283,18 €
25.11.2020200102876ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP60,12 €
25.11.2020200105013Mgr. Slávka Rónovásamolepiace vrecká31,54 €
25.11.2020200102875ŠKOLBOZ SK s.r.o.DS15- OOPP44,01 €
1.12.20205595902752Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.12.20205595923027Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.12.20205595863569Orange Slovensko, a.s.mobilné služby34,16 €
1.12.20205595854601Orange Slovensko, a.s.internet10,50 €
7.12.20203202035661Textilomania s.r.o.plachty64,80 €
9.12.20202029015928STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o.gumičky61,32 €
14.12.20207/2020BRESTAV s.r.o.prenájom bágra3857,64 €
16.12.2020220091975LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS 10-12/202090,00 €
1.1.20215600665812Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.1.20215600684926Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.1.20215600626733Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,00 €
1.1.20215600618543Orange Slovensko, a.s.internet10,50 €
13.1.20212101210470TandJ Invest s.r.o.toner23,20 €
20.1.20212021/1PhDr. Daniela Haragová - Tebepreklad textu- ang.130,00 €
22.1.202120210336UNIA SPECIAl s.r.o.nožnice53,46 €
27.1.2021210100834Mgr. Slávka Rónovásamolepiace vrecká26,23 €
29.1.20213021906799Doxx - stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2360,05 €
1.2.20215605314146Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.2.20215605295940Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.2.20215605258454Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30
1.2.20215605250040Orange Slovensko, a.s.internet10,50 €
3.2.20211020210142COPYPRINT GROUP, a.s.toner117,60 €
5.2.2021
1598887STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o.gumičky, hot fix aplikátor105,13 €
8.2.2021FV32000339/21Textilomania s.r.o.plachty44,00 €
10.2.2021213101729Mobler Home s.r.o.respirátor 50ks18,09 €
12.2.20211606024STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.oaplikácie17,94 €
23.2.2021202023KUPEC ARCHITEKTI, s.r.o.autorský dohľad300,00 €
26.2.20212100200Goset BB s.r.o.kancelárske potreby56,40 €
26.2.20217520210156Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 1/2021292,97
2.3.20215609923977Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
2.3.20215609942154Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
2.3.20215609886662Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,00 €
2.3.20215609878753Orange Slovensko, a.s.internet10,50 €
25.3.20213021916603DOXX-stravné lístkystravné lístky2360,05 €
29.3.20215614551726Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
29.3.20215614569375Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
29.3.20215614513959Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30.00 €
29.3.20215614505557Orange Slovensko, a.s.internet10,50 €
30.3.20217520210223Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 2/2021358,56 €
31.3.2021221090336LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS 1-3/202190,00 €
26.4.20212111610B-commerce SK, s.r.o.žacia hlava14,38 €
26.4.20217520210312Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 3/2021300,68 €
29.4.20216200143232Internet Mall Slovakia, s.r.o.predlžovací kábel 30m27,71 €
29.4.20210462021Múzeum SNPnájomné 11,12/2020526,89 €
1.5.20215619161623Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.5.20215619179876Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.5.20215619124518Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,0 €
1.5.20215619116871Orange Slovensko, a.s.internet10,50 €
19.5.20217520210376Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 4/2021246,63 €
23.5.20212021/083GAMHA, s.r.o.kontajner a likvidácia odpadu84,00 €
27.5.20212101214632TandJ Invest s.r.o.toner 4x119,60 €
28.5.2021210102261ŠKOLBOZ K s.r.o.OOPP478,25 €
28.5.20213021926552DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky3529,73 €
1.6.2021210102295ŠKOLBOZ K s.r.o.OOPP20,98 €
1.6.20215623659820Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,00 €
1.6.20215623650930Orange Slovensko, a.s.internet10,50 €
1.6.20215623696139Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
1.6.20215623714621Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,00 €
22.6.2021210102412ŠKOLBOZ K s.r.o.OOPP87,76 €
24.6.20212021/08Ing. Oľga Ciliková, PhD.auditorska správa r. 2020900,00 €
29.6.20217520210491Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 5/2021202,51 €
30.6.2021221090791LIVONEC SK, s.r.o.zabezpečenie OPP A BS 4-6/2020190,00 €
2.7.20215628249390Orange Slovensko, a.s.mobilné služby14,26 €
2.7.202156280204603Orange Slovensko, a.s.internetové služby10,50 €
2.7.20215628304036Orange Slovensko, a.s.mobilné služby4,64 €
2.7.20215628212489Orange Slovensko, a.s.mobilné služby35,00 €
2.7.20215628266847Orange Slovensko, a.s.mobilné služby27,00 €
12.7.20212021029IGONDA s.r.o.potlač184,80 €
30.7.20217520210520Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 6/2021272,88 €
1.8.20215632846542Orange Slovensko, a.s.mobilné služby14,26 €
1.8.20215632864477Orange Slovensko, a.s.mobilné služby19,00 €
1.8.20215632811180Orange Slovensko, a.s.mobilné služby27,01 €
1.8.20215632901898Orange Slovensko, a.s.mobilné služby9,00 €
1.8.20215632803798Orange Slovensko, a.s.internetové služby10,50 €
9.8.20213021405975DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky3 529,73 €
9.8.20212021037IGONDA s.r.o.reklamný polep auta80,00 €
9.8.20211021240427WebSupport, s.r.o..e doména11,94 €
10.8.20211021227313WebSupport, s.r.o.hosting40,50 €
23.8.202120210067JUDr. Ján Bartánus, advokátposkytovanie právnych služieb100,00 €
24.8.20212100528Goset BB s.r.o.kancelárske potreby44,00 €
25.8.2021210102702ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP144,52 €
26.8.20212021/27Maroš Seman - MKpilčícke práce57,50 €
31.8.20217520210623Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 7/2021127,91 €
1.9.20215637442972Orange Slovensko, a.s.mobilné služby14,26 €
1.9.20215637460261Orange Slovensko, a.s.mobilné služby19,00 €
1.9.20215637407139Orange Slovensko, a.s.mobilné služby30,01 €
1.9.20215637498315Orange Slovensko, a.s.mobilné služby9,00 €
1.9.20215637399012Orange Slovensko, a.s.internetové služby10,50 €
2.9.20212021/169GAMHA, s.r.o.kontajner252,00 €
13.9.20212021579Milan Burgan - predaj a servis kanc. technikytoner28,00 €
13.9.20211021259829WebSupport, s.r.o.obnova domény23,94 €
20.9.20212021/37Diamedic s.r.o.vstupná zdravotná prehliadka 3osoby45,00 €
29.9.20217520210740Mesto Banská Bystriael. energia a dodávka tepla 8/2021103,33 €
30.9.2021221091217Livonec Sk, s.r.o.zabezpečenie OPP A BS -7-9/2020170,00 €
1.10.20215642086467Orange Slovensko, a.s.mobilné služby14,26 €
1.10.20215642104235Orange Slovensko, a.s.mobilné služby19,00 €
1.10.202156420581915Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,81 €
1.10.20215642142043Orange Slovensko, a.s.mobilné služby9,00 €
1.10.20215642043792Orange Slovensko, a.s.internetová služby10,50 €
6.10.202143Ivan Gašparíkpoistná udalosť - výmena trojskla170,40 €
12.10.202152/21PREDOS - BB, s.r.o.oprava krovinorezu130,51 €
13.10.20212100594Goset BB s.r.o.kancelárske potreby39,00 €
21.10.20213021416280DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2353,15 €
1.11.20215646791809Orange Slovensko, a.s.mobilné služby9,00 €
1.11.20215646737785Orange Slovensko, a.s.mobilné služby14,26 €
1.11.20215646702387Orange Slovensko, a.s.mobilné služby27,01 €
1.11.20215646755162Orange Slovensko, a.s.mobilné služby19,00 €
1.11.20215646695268Orange Slovensko, a.s.internetové pripojenie10,50 €
4.11.20217520210827Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 9/2021235,18 €
9.11.2021210103165ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP678,87 €
16.11.20212100644Goset BB s.r.o.kancelárske potreby161,46 €
19.11.20211020211614COPY PRINT GROUP, a.s.tonery666,00 €
23.11.20213021420876DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2353,15 €
26.11.20212110977Jana Samsonová - FARBY SABRspotrebný materiál712,32 €
30.11.2021210103299ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP81,21 €
30.11.20217520210910Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 10/2021226,82 €
1.12.20215651396272Orange Slovensko, a.s.mobilné služby14,26 €
1.12.20215651412755Orange Slovensko, a.s.mobilné služby19,00 €
1.12.20215651361283Orange Slovensko, a.s.mobilné služby27,01 €
1.12.20215651449462Orange Slovensko, a.s.mobilné služby9,00 €
1.12.20215651353170Orange Slovensko, a.s.internetové pripojenie10,50 €
15.12.2021210115475Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.protiporezové nohavice56,61 €
17.12.2021221091915LIVONEC SK, s.r.o.zabezpečenie OPP A BS -10-12/2020190,00 €
20.12.2021682021Ing. Ľuboš Augustín Platan-pluskurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov84,00 €
20.12.2021692021Ing. Ľuboš Augustín Platan-pluskurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov240,00 €
20.12.2021702021Ing. Ľuboš Augustín Platan-pluskurz reťazových píl540,00 €
27.12.20212021/269GAMHA, s.r.o.zapožičanie kontajnera, odvoz a likvidácia odpadu1131,12 €
1.1.20225656055648Orange Slovensko, a.smobilné služby14,26 €
1.1.20225656072864Orange Slovensko, a.smobilné služby19,00 €
1.1.20225656021567Orange Slovensko, a.smobilné služby27,01 €
1.1.20225656108998Orange Slovensko, a.smobilné služby0,60 €
1.1.20225656013209Orange Slovensko, a.sinternetové pripojenie10,50 €
11.1.2022220100021ŠKOLBOZ SK s.r.o.protiporezové oblečenie - OOPP375,40 €
11.1.20222022/01Diamedic s.r.o.vstupná ZP15,00 €
19.1.202220220012PREDOS - BB, s.r.o.reťaz pílová43,93 €
20.1.20223022903189DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky2745,34 €
27.1.20227520220057Mesto BBel. energia a dodávka tepla 12/2021296,07 €
1.2.20225660722673Orange Slovensko, a.smobilné služby14,26 €
1.2.20225660739252Orange Slovensko, a.smobilné služby19,00 €
1.2.20225660687867Orange Slovensko, a.smobilné služby27,01 €
1.2.20225660680137Orange Slovensko, a.sinternetové pripojenie10,50 €
2.2.20223/2022Zaaresprenájom kontajnera600,00 €
9.2.20222022047SocioFórumČlenský príspevok na rok 202280,00 €
18.2.20227520220134Mesto BBel. energia a dodávka tepla 1/2022291,50 €
28.2.202220220055PREDOS - BB, s.r.o.korivorezy 2sk + náhradné diely a silony3163,70 €
1.3.202222/2022Zaaresprenájom kontajnera120,00 €
2.3.20225665391291Orange Slovensko, a.smobilné služby14,26 €
2.3.20225665407233Orange Slovensko, a.smobilné služby20,80 €
2.3.20225665356014Orange Slovensko, a.smobilné služby27,01 €
2.3.20225665348540Orange Slovensko, a.sinternetové pripojenie10,50 €
2.3.20227520210998Mesto BBel. energia a dodávka tepla 11/2021350,57 €
29.3.20225669802028Orange Slovensko, a.smobilné služby20,75 €
29.3.20225669786101Orange Slovensko, a.smobilné služby15,67 €
29.3.20225669751979Orange Slovensko, a.smobilné služby26,51 €
29.3.20225669744382Orange Slovensko, a.sinternetové pripojenie10,50 €
30.3.20222022/13Diamedic s.r.o.vstupná ZP15,00 €
31.3.2022222090383LIVONEC SK, s.r.o.zabezpečenie OPP A BS -1-3/202290,00 €
31.3.20227520220226Mesto BBel. energia a dodávka tepla 2/2022322,48 €
31.3.20223022912800DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky3137,54 €
1.4.20222200154Goset BB s.r.o.kancelárske potreby71,00 €
7.4.202214/2022KOZAK stavby a obchod s.r.o.rozpočet na prácu225,00 €
12.4.2022220100429ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP293,11 €
26.4.2022220100471ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP47,91 €
26.4.202217/22PREDOS - BB, s.r.o.servis plotostrih113,62 €
1.5.20225674432458Orange Slovensko, a.smobilné služby15,67 €
1.5.20225674448868Orange Slovensko, a.smobilné služby22,55 €
1.5.20225674398982Orange Slovensko, a.smobilné služby26,51 €
1.5.20225674391263Orange Slovensko, a.sinternetové pripojenie10,50 €
2.5.20222022/21Diamedic s.r.o.vstupná ZP15,00 €
5.5.2022220100508ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP382,47 €
5.5.20222022019637Profesia, spol. s r.o.inzerát-odborný poradca pre kariérnu oblasť118,80 €
9.5.20223022918516DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky115,73 €
10.5.2022220100523ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP30,88 €
12.5.20222022/22Diamedic s.r.o.vstupná ZP30,- €
13.5.202220220165Predos - BB, s.r.o.krovinorez + príslušenstvo1640,86 €
17.5.2022220273Takos s.r.o.gumáky + antivibračné rukavice53,56 €
17.5.2022220100551ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP143,05 €
18.5.20223022919573DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky3868,40 €
20.5.20222210334Farby sabrspotrebný materiál295,72 €
20.5.202224/22Predos - BB, s.r.o.oprava a údržba173,20 €
20.5.2022220275Takos s.r.o.rukavice antivibračne85,92 €
23.5.20222505202231PAH s.r.o.náradie118,28 €
1.6.20225679133392Orange Slovensko, a.smobilné služby15,67 €
1.6.20225679149168Orange Slovensko, a.smobilné služby26,77 €
1.6.20225679098560Orange Slovensko, a.smobilné služby26,51 €
1.6.20225679091469Orange Slovensko, a.sinternetové pripojenie10,50 €
2.6.20222022027IGONDA s.r.o.potlač oblečenia105,50 €
6.6.202228/22Predos - BB, s.r.o.oprava a údržba231,- €
6.6.202220220219Predos - BB, s.r.o.príslušenstvo81,- €
6.6.20227520220325Mesto Banská Bystricael. energia a dodávka tepla 3/2022453,77 €
8.6.20221020220797Copy print group, a.s.toner520,80 €
10.6.20226203277794Internet Mall Slovakia, s.r.o.kancelárske kreslo 2ks124,80 €
17.6.20222210440Farby sabrspotrebný materiál51,30 €
24.6.202234240730Autosklo Hornet s.r.o.oprava skla40,- €
24.6.20222200282Goset BB s.r.o.kancelárske potreby144,50 €
27.6.20223022924192DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky4608,00 €
30.6.2022222090832LIVONEC SK, s.r.o.OPP a BTS 4-6/2022162,00 €
30.6.20222210489Farby sabrspotrebný materiál62,40 €
30.6.20227520220409Mesto BBel. energia a dodávka tepla 5/2022124,08 €
30.6.2022285251FLEETCORPHM karty385,51 €
1.7.202220220271Predos - BB, s.r.o.príslušenstvo193,90 €
1.7.20225683850259Orange Slovensko, a.smobilné služby15,67 €
1.7.20225683865651Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,75 €
1.7.20225683816196Orange Slovensko, a.s.mobilné služby26,51 €
1.7.20225683808108Orange Slovensko, a.s.internetové pripojenie10,50 €
6.7.2022702022ADRIM finance, s.r.o.prenájom vozidla192,00 €
16.7.2022286913FLEETCORPHM karty128,37 €
29.7.20227520220484Mesto BBel. energia a dodávka tepla 6/2022171,41 €
31.7.2022288841FLEETCORPHM karty483,52 €
1.8.20225688555039Orange Slovensko, a.s.mobilné služby15,67 €
1.8.20225688571920Orange Slovensko, a.s.mobilné služby20,75 €
1.8.20225688522870Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,01 €
1.8.20225688514660Orange Slovensko, a.s.internetové pripojenie10,50 €
4.8.20221022216680WebsupportThe Hosting46,58 €
4.8.20221022224298Websupporteu doména11,94 €
15.8.20225076034478Internet Mall Slovakia, s.r.o.predlžovací kábel52,80 €
15.8.2022220006878KAMIKOhygienické pomôcky28,94 €
16.8.2022290509FLEETCORPHM karty207,82 €
23.8.20225302015430alzaparkovacia kamera82,70 €
25.8.20223022406419DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lísky921,60 €
30.8.20227520220539Mesto BBel. energia a dodávka tepla 7/2022118,97 €
30.8.20222022018GB s.r.o.kariérove poradenstvo1480,00 €
31.8.2022292436FLEETCORPHM karty293,10 €
31.8.20221020221138COPY PRINT GROUP, a.s.toner716,40 €
1.9.20225693025475Orange Slovensko, a.s.mobilné služby17,50 €
1.9.20225693041459Orange Slovensko, a.s.mobilné služby22,50 €
1.9.20225692992841Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,16 €
1.9.20225692985012Orange Slovensko, a.s.internetové pripojenie12,50 €
2.9.202220220032PLEXTRON s.r.o.príslušenstvo k PC459,00 €
7.9.2022220904523Jiposochranné štíty74,65 €
9.9.202222203Ing. Milan Benko - Eurokontaktvizitky55,49 €
13.9.20225076553725Internet Mall Slovakia, s.r.o.kancelárska stolička-59,90 €
13.9.20225076554611Internet Mall Slovakia, s.r.o.kancelárska stolička-59,90 €
16.9.2022294108FLEETCORPHM karty247,50 €
16.9.20222200403Goset BB s.r.o.kancelárske potreby94,62 €
21.9.2022220554819Frever trade s.r.o.mačky na topánky115,66 €
21.9.202220220353Predos - BB, s.r.o.náhradné diely na krovinorez628,80 €
22.9.20222210800751STÉNIA a.s.silon278,00 €
22.9.2022220101045ŠKOLBOZ SK s.r.o.OOPP18,26 €
26.9.20227520220640Mesto BBel. energia a dodávka tepla 8/2022120,75 €
27.9.20225022211969Poradca podnikateľa, spol. s r.o.súbor smerníc pre n.o.22,79 €
27.9.20222201044NB Consult s.r.o.audítorske služby1380,00 €
29.9.202230224710867DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lísky4423,68 €
30.9.2022296020FLEETCORPHM karty537,12 €
30.9.2022222091232LIVONECOPP a BTS 7-9/202290,00 €
1.10.20225697310098Orange Slovensko, a.s.mobilné služby17,50 €
1.10.20225697325318Orange Slovensko, a.s.mobilné služby22,50 €
1.10.20225697277122Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,16 €
1.10.20225697269546Orange Slovensko, a.s.internetové pripojenie12,50 €
12.10.202249/22Predos - BB, s.r.o.náhradné diely159,85 €
12.10.202220220371Predos - BB, s.r.o.náhradné diely184,50 €
16.10.2022297698FLEETCORPHM karty494,43 €
17.10.202220220037PLEXTRON s.r.o.NAS, HDD664,20 €
18.10.20225022213150Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Verejná správa SR - ročný prístup204,00 €
25.10.202220220389Predos - BB, s.r.o.náhradné diely76,30 €
25.10.20223022414050DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky4,00 €
25.10.20223022414052DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky4423,68 €
25.10.202217/2022Nadežda Pokutovádrobná stavebná údržba spevnených splôch605,00 €
31.10.2022299594FLEETCORPHM karty327,87 €
31.10.20227520220717Mesto BBel. energia a dodávka tepla 9/2022, vodné a stočné 6-9/2022224,16 €
1.11.20225701963862Orange Slovensko, a.s.mobilné služby17,50 €
1.11.20225701979319Orange Slovensko, a.s.mobilné služby22,50 €
1.11.20225701930786Orange Slovensko, a.s.mobilné služby28,16 €
1.11.20225701922965Orange Slovensko, a.s.internetové pripojenie16,00 €
10.11.20221022100529IBO s.r.o.silon524,50 €
10.11.20226204517276Intenet Mall Slovakia, s.r.o.zváračská kukla33,82 €
11.11.20222022200279REMPO, s.r.o.OOPP73,33 €
11.11.2022622022Ing. Ľuboš Augustín Platan -plus Školenie - BOZP , obsluha reťazových píl48,00 €
11.11.2022632022Ing. Ľuboš Augustín Platan -plusŠkolenie - BOZP , obsluha reťazových píl, kurz obsluhy krovinorezu1140,00 €
16.11.2022301246FLEETCORPHM karty314,25 €
21.11.20222022034GB s.r.o.kariérové a sociálne poradenstvo1800,00 €
30.11.2022303126FLEETCORPHM karty575,47 €

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Objednávky

Dátum zverejnenia:Číslo objednávky:Dodávateľ:Popis plnenia:*Suma spolu:
31.01.20181812001MUDr. Diana Cipciarovávstupné lekárske prehliadky195,00 €
07.02.201820184398ABESTAFE s.r.o.osobné ochranné pracovné pomôcky DS 9369,40 €
14.02.20181812002MUDr. Diana Cipciarovávstupné lekárske prehliadky DS 9 doplnenie45,00 €

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.