Skip to content Skip to footer

Výhody spolupráce so sociálnym podnikom

Využitím služieb integračného sociálneho podniku sa budete  podieľať na dosahovaní  cieľa podniku, ktorým je zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných ľudí a ich  začlenenie sa do pracovnej činnosti a  aj do spoločenského života.

Cenová politika sociálneho podniku je v porovnaní s konkurenciou prijateľnejšia, pričom kvalita a komplexnosť poskytnutých služieb a dodržanie  zmluvných podmienok sú prioritou pre sociálny podnik. 


Výberom integračného sociálneho podniku ako dodávateľa Vašich služieb Vás oprávňuje využiť výnimku zo zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Close up team students teamwork stack hands together. Startup, Success concept.