Skip to content Skip to footer

Podnik medzitrhu práce vám odborne a kvalitne poskytne služby v týchto oblastiach:

Poľnohospodárstvo a záhradníctvo

Údržba verejnej zelene – kosenie porastov, výrez krovín a vypiľovanie drevín v okolí školskej a bytovej infraštruktúry, cintorínov, miestnych komunikácií a vodných tokov.

Prípravné práce k realizácii stavby

Demolačné práce, výkopové a zemné práce a vybudovanie dočasných komunikácií.

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Maliarske a natieračske práce, vykonávanie protikoróznych nástrekov, kladenie zámkovej dlažby, čistenie žľabov a rigolov.

Upratovacie práce

Upratovacie práce v interiéroch a exteriéroch.

Zimná údržba

Ručné a strojné odpratávanie snehu a posyp soľou.

Ak sme vás zaujali našou ponukou služieb a rozhodne hľadáte spoľahlivého partnera v uvedených oblastiach a chcete podporiť vznik ďalších pracovných miest pre znevýhodnených či zraniteľných, Podnik medzitrhu práce je to správne riešenie. 

Neváhajte nás  kontaktovať a my vám radi osobne predstavíme filozofiu integračného sociálneho podniku a  jeho služby.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Kolektív sociálneho podniku