Skip to content Skip to footer

“Podnik medzitrhu práce pre našu Židovskú náboženskú obec v Banskej Bystrici vykonal vo veľmi dobrej kvalite nasledujúce práce: odstránenie kalamity po veternej smršti na židovskom cintoríne v B. Bystrici, búracie práce v objekte ako príprava na sanáciu vlhkosti, odvodnenie parkoviska na J. Kráľa 6 a pravidelné kosenie židovského cintorína v Krupine a v B. Bystrici. Prácu spoločnosti doporučujeme.”