Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mgr. Peter Vrbický

S Podnikom medzitrhu práce sme prvýkrát začali spolupracovať v roku 2016, kedy nám pomohli realizovať ekologickú revitalizáciu drevín a cestnej zelene na ceste I/66 v Banskej Bystrici. Spomínanú zákazku zamestnanci podniku realizovali aj v roku 2021, kedy sa spolupráca rozšírila o údržbu trávnatých plôch priľahlého cestného pozemku cesty I/66 v intraviláne mesta Banská Bystrica a o pilčícke a pomocné práce pri vegetačnej úprave ciest I. triedy v Banskej Bystrici. Uvedené práce pokračovali aj v roku 2022. 

Podnik práce realizoval v zmysle požiadaviek špecifikovaných v objednávkach, odborne, bez vád a nedorobkov. Vyzdvihujeme operatívny prístup pri plnení zadaných úloh a dodržiavanie dohodnutý harmonogram prác a určené termíny.

Leave a comment