Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Podnik medzitrhu práce pre našu Židovskú náboženskú obec v Banskej Bystrici vykonal vo veľmi dobrej kvalite nasledujúce práce…”