Skip to content Skip to footer

Dokumenty

Výročné správy (PDF dokument) o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. vypracované v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.