Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Podnik medzitrhu práce pre našu Židovskú náboženskú obec v Banskej Bystrici vykonal vo veľmi dobrej kvalite nasledujúce práce…”

”Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Hrona Banská Bystrica ďakuje všetkým zamestnancom Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p…”

“S Podnikom medzitrhu práce sme prvýkrát začali spolupracovať v roku 2016, kedy nám pomohli…”

“Mesto Banská Bystrica spolupracuje s Podnikom medzitrhu práce, n.o., r.s.p. už od roku 2015…”